Phát triển bền vững
Xuyên suốt những chặng đường phát triển đã qua và định hướng phát triển trong tương lai, mục tiêu phát triển bền vững sẽ luôn là con đường mà Vinamilk cam kết hướng đến và là cốt lõi trong tất cả các kế hoạch của mình. Xem thêm
Phát triển bền vững
Xuyên suốt những chặng đường phát triển đã qua và định hướng phát triển trong tương lai, mục tiêu phát triển bền vững sẽ luôn là con đường mà Vinamilk cam kết hướng đến và là cốt lõi trong tất cả các kế hoạch của mình. Xem thêm
Thông tin dinh dưỡng
Đôi điều về hạt đậu tương và sữa đậu nành
Hạt đậu tương (có nơi gọi đậu nành, đỗ tương) – là một loại hạt rất giầu chất dinh dưỡng, rất cần cho sức khỏe con người. Xem thêm
Hoạt động nổi bật
Từ ngày 01/03/2017 đến hết 31/03/2017 hoặc đến khi hết quà
Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/02/2017 đến hết 06/03/2017 hoặc đến khi hết quà (*).
Từ ngày 06/02/2017 đến hết 06/03/2017 hoặc đến khi hết quà(*).
Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 31/01/2016 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mại.
Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 31/01/2016 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mại.
Từ ngày 26/12/2016 đến hết 26/01/2017 hoặc đến khi hết quà.